Türkiye’de 2022’de eğitim harcamaları 587 milyar lirayı geçti, sağlık harcamaları ise 607 milyar liraya yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları 2021’e göre yüzde 69,3 artışla 587 milyar 438 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8’le okul öncesi ve yüzde 74,1’le yükseköğretim oldu.

Türkiye’de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022’de yüzde 3,9’a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2021’de yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1’i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 35,1’i yükseköğretime, yüzde 21,7’si ortaöğretime yönelik oldu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6’sı yükseköğretime, yüzde 31’i ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI YÜZDE 60,9 ARTTI

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 25 bin 143 liraya yükseldi. Bu harcamanın en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4’le okul öncesi olurken, bunu yüzde 67,7’yle yükseköğretim takip etti.

Geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise 50 bin 236 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de sağlık harcamaları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması, yüzde 65,4 artışla 463 milyar 516 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 94,4’lük artışla 143 milyar 319 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 76,4, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 23,6 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2022’de Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 44,2, merkezi devlet yüzde 31,6, hane halkları yüzde 18,5, sigorta şirketleri yüzde 2,7, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6’lık paya sahip oldu.

YAKLAŞIK 51 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Cari sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak 555 milyar 944 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 121,1 artışla 50 milyar 891 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2022 yılında yüzde 50,3 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 21,7 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 10,6 ile ayakta bakım hizmeti verenler izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2021’de 4 bin 206 lira iken, 2022’de yüzde 69,8 artarak 7 bin 141 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2021’de yüzde 4,9 iken, 2022’de yüzde 4 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2021’de yüzde 4,6, 2022 yılında da yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 98,8 artarak 112 milyar 18 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2022’de yüzde 18,5 olarak belirlendi.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx