Eğitim Sen, Ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulması ve danışman hoca atanmasını öngören 26 Mart 2019 tarihli işlemi ile bu işlemin dayanağı olan protokolün iptali ve