kayseri escort
Meslekleri Tanıyalım

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

Summary

TANIM Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir. GÖREVLER ▪ Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler, […]

TANIM

Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

▪ Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler,

▪ Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler,

▪ Suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alır,

▪ Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir,

▪ Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır

▪ Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir,

▪ Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar

▪ Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapar,

▪ Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar.

▪ Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalışmalarda bulunur.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Çeşitli balıkçı gemileri,

▪ Balık avcılığında kullanılan alet ve ekipmanlar,

▪ Balık ölçüm ve yaş tayin ekipmanları,

▪ Balık yetiştirme üniteleri ve ilgili cihazlar,

▪ Akıntı, yüzme ve dalma aletleri,

▪ Kirlilik ve su kalitesi ölçüm cihazları,

▪ Balık işleme tesisleri ile ilgili her türlü donanım,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Balıkçılık teknolojisi mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

▪ İnceleme ve araştırma merakı olan,

▪ Temel bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan (özellikle matematik, biyoloji ve zooloji)

▪ Açık havada, ıslak- nemli ortamlarda, deniz, göl ve akarsularda çalışmaya ilgi duyan,

▪ Sabırlı, dikkatli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan,

▪ Yüzme, dalma ve denize dayanıklı olma durumlarında sağlık problemi olmayan,

▪ Elleri, ayakları, kulakları ve gözleri sağlam, bedensel engeli olmayan

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

▪ Balık ve su ürünlerinin yetiştirildiği, işlendiği, pazarlandığı tüm ortamlarda, denizlerde, akarsularda, göllerde ve balık yetiştirme çiftliklerinde, balık unu ve yem fabrikalarında, gemilerde, özel liman ve denizcilik kuruluşlarında, tersanelerde ve laboratuar ortamında çalışırlar. Çalıştıkları yerler çoğu kez ıslak ve nemlidir. Mesleklerini icra edebilmek için iyi derecede yüzme bilmeleri ve bir yıldız balık adam belgesine sahip olmaları çalışma alanı rekabetinde önemli avantajlardandır.

▪ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri sorumlu mühendis olarak işyerlerinde çalışabilmeleri için Ziraat Mühendisleri Odalarına üye olmak zorundadırlar. Üye olduktan sonra proje hazırlama ve sorumlu mühendis olarak imza yetkileri bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi mesleğinin eğitimi üniversitelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümünde verilmekte iken bu bölüm adı altında artık öğrenci alınmamaktadır. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği eğitimi verildiği dönemi kapsamaktadır.

“Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamaları halinde lise ve dengi okullarda Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı, Denizcilik, Su Ürünleri Öğretmeni olabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu Üniversitelerin belirleyeceği hastanelerden almaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde normal eğitim süresine ek olarak 1 yıl yabancı dil hazırlık uygulaması yaptırılmaktadır.

Eğitim süresince; matematik, fizik, kimya, biyoloji, ekonomi ve pazarlama gibi temel dersler teorik olarak verilmektedir.

Öğrencilerin mesleki eğitimi başarı ile bitirebilmeleri için 60 günlük staj yapmaları gerekmektedir. Bu stajı balık üretim tesislerinde veya balıkçı gemilerinde yapabilmektedirler.

Ayrıca mesleki eğitim esnasında öğrenciler isteğe bağlı olarak balık adam ve dalgıçlık kursları, gemicilik için STCW kursları, kaptanlık sertifika kurslarına katılabilirler

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda, Çevre ve Orman Bakanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Belediyelerde, su ürünleri ve gıda işleme, pazarlama firmalarında, iç su ve deniz balıkları yetiştiricilik çiftliklerinde sorumlu mühendis olarak, balıkçı gemilerinde ve 500 gross tona kadar olan gemilerde 3. veya 4. kaptan(sınırlı vardiya zabiti) olarak, özel limanlarda ve denizcilik kuruluşlarında mühendis ve gemi adamı olarak çalışabilmektedirler. Çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle balık ve su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak kendi işlerini yapabilirler.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programını bitirenlerden, alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar meslek liselerinde su ürünleri öğretmeni olarak atanabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkanlar vardır. Fakülte bünyesinde başarılı ve ilgili öğrenciler “Kısmi Statüde İş” kapsamında araştırma ve geliştirme ünitelerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğrenim sonrası Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olarak çalışmaya başlayanlar, çalıştıkları işyerinin nitelik ve çalışma şartlarına ve kişisel tecrübe ve edindikleri mesleki belge ve sertifikalara bağlı olarak asgari ücretin 2-10 katı kadar ücret alabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer (araştırma görevlisi, doçent, profesör) yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Tecrübeye bağlı olarak özel sektörde sorumlu mühendislik, yöneticilik yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Su Ürünleri Mühendisi,

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ Bünyesinde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü bulunan Üniversiteler,

▪ Öğretim Elemanları,

▪ http://www.deniz.ktu.edu.tr , http://www.denizcilik.gov.tr,

▪ 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul bayan escort istanbul escorts istanbul escortlar antalya escort ankara escort aksaray escort adana escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort antalya escort