kayseri escort
Meslekleri Tanıyalım

Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı

Summary

TANIM At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır. GÖREVLER ▪ Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi […]

TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde görev alan yardımcı meslek elemanıdır.

GÖREVLER

▪ Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.

▪ Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.

▪ Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve raporlamalarının oluşturulmasını sağlar.

▪ Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar.

▪ 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür.

▪ Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir.

▪ Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır.

▪ Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirir.

▪ Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar.

▪ Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirir.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan,

▪ Hayvanlara özellikle atlara karşı ilgili ve atçılık tutkusu yüksek,

▪ Büro işlerine ilgili,

▪ Bedence dayanıklı,

▪ Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gübre, yem ve hayvan kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında çalışır. Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir. Tesislerin işletmeciliğine yönelik planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında yürütür.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Atçılık ve Antrenörlüğü” olarak değişmesi nedeniyle, “Atçılık İşletmeciliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Atçılık İşletmeciliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, bu programa girebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve 40 gün staj mevcuttur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Atçılık İşletmeciliği ön lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında teknik ve idari görevlerde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler.

Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.

At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir. Seyis ve Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at antrenörü ve seyis belgesi alabilir.

Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir. At donanım ve ekipmanlarının satışıyla ilgilenebilir.

Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir.

At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır. Meslek mensubunun yaptığı faaliyetler tanındıkça istihdam imkanları artma gösterecektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

İşletmenin ücret politikasına ve iş tecrübesine göre kazanç değişmekte olup, kazanç asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı oranındadır.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Atçılık işletmeciliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Ayrıca mesleki tecrübeye ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) görevleri yapabilirler.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik yapabilirler.

Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe vb)

BENZER MESLEKLER

▪ At Antrenörü

▪ Veteriner Sağlık Teknikeri

▪ İşletmeci

EK BİLGİLER

Müşterek bahisler hasılatından yarış geliri olarak ayrılan kısım atçılık sektörünün yegane finansman kaynağıdır. Bu kaynak atçılık dışındaki fonlara yapılan yüksek kesintiler nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Böylece Atçılık sektörü büyük sıkıntılar çekmektedir.

Yarışçılık ve müşterek bahisler alanında gelişmiş sistemlerin Türkiye’ye entegrasyonu ve yurtdışından müşterek bahis kabulü yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, Türk yarış atlarının yurt dışındaki koşulara daha fazla katılmasının teşvik edilmesi, Atçılık turizmi şeklinde at yarışlarının yaygınlaştırılması, atçılığın geniş çevrelerce kabul görmesi ve sosyal hayatın içine daha fazla girmesi, uluslararası koşu sayısının arttırılması, at satış merkezlerinin kurularak, uluslararası alıcıların satışlara katılmasının sağlanması, yarış atlarının ve yerli at ırklarının yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, Atçılık Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin sisteme entegrasyonunun sağlanması için öncelik verilmesi durumunda meslekte önemli adımlar atılmış olacaktır.

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAK

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversite öğretim görevlileri,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul bayan escort istanbul escorts istanbul escortlar antalya escort ankara escort aksaray escort adana escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort antalya escort