Astronom

TANIM

 

Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların, boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,

▪ Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,

▪ Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,

▪ Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,

▪ Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir. Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,

▪ Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Aynalı ve mercekli teleskoplar,

▪ Mikrometreler,

▪ Spektroskoplar,

▪ Radyometre ve radyo teleskoplar,

▪ Bolometreler,

▪ Radyasyon kaydedici cihazlar,

▪ Astograflar,

▪ Kameralar,

▪ Dürbünlü fotoğraf makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Astronom olmak isteyenlerin,

▪ Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

▪ Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Görme organı sağlam, görüşü keskin,

▪ Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen,

▪ Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Astronomi eğitimi üniversitelerin Fen Fakültelerine bağlı “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Arkeoloji eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ” Astronom ” lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

▪ Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler.

▪ Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.

▪ Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.

▪ Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler.

▪ Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır.

▪ Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar.

Astronom olarak çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfından 8. derecenin 1. kademesinden işe başlarlar.

Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronom unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Fizikçi,

▪ Matematikçi,

▪ Uzay Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

ASTRONOMİ BİLİM DALLARI

 

Güneş sistemi, yıldızlar, yıldız kümeleri, samanyolu diğer galaksiler, galaksi kümeleri ve bu yapılar arasına yayılmış gaz ve toz bulutları astronominin inceleme alanındaki cisimlerdir. Kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birçok dala ayrılan astronomi bilim dalları içinde en önemlileri genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile ilişkisi yoktur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek Elemanları,

▪ Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

▪ “Türkiye’de Astronomi Çalışmaları” Prof.Dr. Osman DEMİRCAN

(Bilim ve Teknik Dergisinin Kasım-Aralık 1993 Sayısı),

▪ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Eğitim Programı

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir