kayseri escort
Meslekleri Tanıyalım

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı

Summary

TANIM Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir. GÖREVLER ▪ Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını inceler, ▪ Asansörleri oluşturan […]

TANIM

Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir.

GÖREVLER

▪ Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını inceler,

▪ Asansörleri oluşturan parçaları birleştirmek suretiyle montaj işlemini yapar ve asansör boşluğuna yerleştirerek sistemi çalıştırır,

▪ Asansörde meydana gelen arızaları saptar, değişmesi gereken parçalarını değiştirir,

▪ Asansörün iyi çalışıp çalışmadığını kontrol eder,

▪ Yapılan işin maliyet hesabını yapar.

Asansörlerin elektrik ve elektronik kısımları bu alanla ilgili elemanlar tarafından yapılır. Ancak, asansörcülük alanında kendini yetiştirmiş olan kişiler asansörlerin elektrik ve elektronik panolarının bağlantılarını da yapabilirler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Çeşitli tipte ve boyda tornavida, kontrol kalemi,

▪ Yan keski, pense, kargaburun,

▪ Kılavuz takımı, yağdanlık,

▪ Darbeli bireyiz, sert matkap uçları, normal matkap uçları,

▪ Şaleme, havya takımı,

▪ İki ağızlı anahtar takımı, lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı,

▪ Şeritmetre, avometre, çelik cetvel, kumpas vb. aletler kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ Asansör kurucusu ve bakımcısı olmak isteyenlerin;

▪ Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

▪ Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ El becerisine sahip,

▪ Yükseklik korkusu olmayan,

▪ Bedence güçlü, gözleri sağlam,

▪ Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

▪ Asansör montaj ve bakımcıları görevlerini genellikle çok katlı binalarda, kapalı mekanlarda yürütürler. Asansör boşluğu denilen dar ve karanlık mekanlarda güç pozisyonlarda çalışırlar.

▪ Bu meslek sürekli değişik yer ve mekanlarda icra edilir. Meslek elemanları çoğunlukla hareket halindedirler, ayakta ve eğilerek çalışırlar.

▪ İşin gereğine göre çalışma saatleri değişmektedir.

▪ Kişiler birinci derecede metal alet ve malzemelerle, onarma ve kurma işlemleri ile ilgilidirler.

▪ Meslek elemanları, elektrikçiler ve kaynakçılarla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “”Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcısı” dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİ

Pratik eğitimde; asansörlerin mekanik, elektrik, elektronik parçalarının tanınması, montaj ve bakım işlerinde kullanılan araç gereçlerin kullanma şekli ve bakımı konularında eğitim verilmektedir.

Bu eğitimin sonunda öğrencilerimize kazandırılması amaçlanan davranışlar ve beceriler; tek ve çift hızlı insan ve yük asansörlerini basit olarak kumanda şemalarını çizebilme, çizilmiş şemaları okuyabilme, muhtemel arıza kaynaklarını, sebeplerini söyleyebilme, arızaları giderebilme gibi konulardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimini tamamlayanlar, eğitim sonunda kalfalık sınavına girerek başarılı olduğu takdirde “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları;

▪ Asansör imal eden işletmelerde,

▪ Asansör montaj, bakım ve onarım servislerinde,

▪ Ayrıca kendi işini kurmak suretiyle çalışabilirler.

Düzgün şehirleşme ile birlikte çok katlı binaların yapımı hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da asansörcülükle ilgili mesleklere ihtiyaç artmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Mesleki eğitim bittikten sonra işçinin deneyimine ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen kazanç elde edilebilmektedir.

▪ Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız işyerini açanların kazanç durumu ise yaptığı işle orantılı olarak değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER

▪ Makine Montajcısı

▪ Bakım ve Onarım Elektrikçiliği

▪ Elektrik Tesisatçılığı

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu, Ankara-1989,

▪ Çıraklık Yaygın Eğitimde Gelişmeler, Aralık 1992,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü Programı, Ankara-1983,

▪ MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak yeterliğe dayalı modüler öğretim programı

▪ Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MRSS),

▪ Asansör sanayii ile ilgili işyerleri,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul bayan escort istanbul escorts istanbul escortlar antalya escort ankara escort aksaray escort adana escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort