kayseri escort
Meslekleri Tanıyalım

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)

Summary

TANIM Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren veya tamir eden kişidir. GÖREVLER ▪ Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar, ▪ Kesilecek veya kaynakla izmir escort tutturulacak metal parçalarını işaretler, ▪ Alevle […]

TANIM

Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren veya tamir eden kişidir.

GÖREVLER

▪ Makine donanım alet ve malzemelerini seçer, hazırlar, ayarlar,

▪ Kesilecek veya kaynakla izmir escort tutturulacak metal parçalarını işaretler,

▪ Alevle ya da plazma ile parçaları keser,

▪ Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturur,

▪ Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali ergitir,

▪ Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirir ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine ekler,

▪ Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltir.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Argon gazı, tüpü ve saati, tungsten elektrot,

▪ 900 dereceye kadar dayanıklı argon iğnesi,

▪ Kaynak motoru veya kaynak redresörü

▪ Parametre ayar, ayak pedalı,

▪ Argon kaynağı teli (ilave metal), tıg kaynak teli,

▪ Maske, eldiven, kaynak kumpası, metre, fırça, çekiç,

▪ Mengene, keski, aşındırıcı taşlar,

▪ İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeleri kullanırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Argon kaynakçısı olmak isteyenlerin;

▪ Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen,

▪ Şekil ilişkilerini görebilen,

▪ Yapılacak işi zihninde canlandırma ve tasarımı kağıt üzerine çizebilme,

▪ Mekanik ilişkileri görebilme yeteneğine sahip,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Argon kaynakçıları fabrika, atölye gibi kapalı ortamlarda çalışabilecekleri gibi açık havada da çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülü ve kirlidir. Ayrıca kaynak makinesinden ve kesme lambasından çıkan ışık gözü rahatsız edebilir. Kaynak işlemi sırasında kullanılan gazın yanıcı ve patlayıcı olması nedeniyle kaza olasılığına karşı kişinin dikkatli olması gerekir. Kaynakçı eğilerek, çömelerek veya ayakta çalışmak durumundadır. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezlerinin “Metal Teknolojisi” alanı “tığ kaynakçılığı ” dalında verilmekte iken, Modüler program çalışması sonucu “tığ kaynakçılığı” meslek dalı adı altında eğitim verilmemektedir. Bu nedenle D Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “tığ kaynakçılığı” eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Argon kaynakçısı mesleğinin eğitiminde;

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

▪ En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

▪ 14 yaşını doldurmuş olmak,

▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitimi yapılamayan yörelerde geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulünde ise kişi bir işyerinde veya atölyede usta nezaretinde çalışarak mesleği öğrenmeye çalışır.

Meslek liselerinde mesleğin eğitimini görmek için; ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Argon Kaynakçısı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Endüstri meslek liseleri metal işleri bölümünde eğitim süresi ise 4 yıldır.

Merkezi Eğitim Merkezlerinde; pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup, haftada 1 gün teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Meslek Lisesinde eğitim; okulda teorik, atölye ve laboratuar ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Teorik eğitimde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi genel kültür dersleri yanında meslek bilgisi dersi de verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ

Bu mesleğin teorik eğitiminde öğrenciler;

Kaynak atölyelerinde bulunan; makine, takım, araç ve gereçleri teknolojik kurallara göre kullanabilmeyi, güvenli ve verimli çalışma alışkanlıklarını kazanırlar, yapılacak işlere ait takım, makine ve malzeme seçimlerini yapabilmeyi öğrenirler. Ayrıca genel kültür derslerini mesleki eğitim merkezlerinde almaktadırlar.

Pratik eğitiminde ise; kaynak atölyesini, kullanılan makine ve takımları, işe göre alet seçimini, her aleti usulüne göre kullanmayı, takım ve makinelerin bakım ve onarımını yapmayı, kaynak işlemlerini tekniğe uygun ve yeter çabuklukta yapmayı, kaynakçılıkta meydana gelebilecek kazaların oluş nedenlerini, iş emniyet kurallarına uygun davranmayı öğrenirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Çıraklık eğitimini tamamlayanlar, eğitim sonunda kalfalık sınavlarına girerek başarılı oldukları takdirde “Kalfalık Belgesi” alırlar.

Meslek lisesinden mezun olanlar ise; meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının çalışma alanları küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Kamu ve özel kuruluşlara ait fabrikalarda ve atölyelerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Metal sanayi işletmelerinde, oto sanayi, gemi, uçak sanayi, kazan ve kapı, pencere imalathanelerinde çalışırlar.

Meslek eğitimine başlamadan önce öğrenci ilgili işyeri ile çıraklık sözleşmesi imzalandığından eğitim tamamlandıktan sonra da genellikle aynı işyeri tarafından istihdam edilmektedir.

Usta unvanını alanlar ise kendi adlarına bağımsız işyeri açabilmektedirler. Hemen hemen her alanda (oto, inşaat, gemi, uçak sanayi vb.) çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bu nedenle, kaynakçılık mesleğinde istihdam sorunu bulunmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra işçinin deneyime ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-3 katı arasında değişen kazanç elde edilmektedir.

▪ Usta unvanını aldıktan sonra kendi bağımsız işyerini açanların kazanç durumu ise yapılan işin çokluğu ve kalitesine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

Ayrıca çalıştığı işyerinde yönetim kademelerine de gelebilir.

BENZER MESLEKLER

▪ Oksijen kaynakçısı,

▪ Elektrik ark kaynakçısı,

▪ Soğuk demirci.

EK BİLGİLER

GÖREV

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı “Kaynakçılık” Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı,

▪ Metal Sanayi İş Gruplandırma Sistemi,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

▪ “Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri” MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara-1999

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul bayan escort istanbul escorts istanbul escortlar antalya escort ankara escort aksaray escort adana escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort antalya escort