kayseri escort
Meslekleri Tanıyalım

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri

Summary

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri TANIM Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve […]

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri
TANIM

Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLERİ

Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;

▪Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.

▪Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunur.

▪Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapar.

▪Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.

▪Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunar.

▪İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Uygulanacak olan sisteme göre değişmekle birlikte,

▪Enerji sistemi güç devreleri,

▪Birinci sınıf elektrik üretim santralleri (Generatör),

▪İkinci ve üçüncü sınıf güneş piller, rüzgar tribünleri,

▪Konvektörler,

▪Muline,

▪Kontrol aletleri (Voltmetre, Ampermetre, Avometre, Mikrometre vb.)

▪Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları,anahtar takımları, test cihazları, el ölçme elemanları,

▪Güvenlik için gerekli malzemeler (izole, eldiven, baret, emniyet kemeri,emniyetli ayakkabılar vb.),

▪Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,

▪Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,

▪Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,

▪Bedensel ve zihinsel herhangi bir özrü olmayan,

▪Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

▪Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,

▪Çevre sorunlarına karşı duyarlı,

▪Ekip çalışmalarına yatkın,

▪Zor şartlar altında çalışabilen doğru ve çabuk karar verebilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara yol açabilir.

Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içerisindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında, Elektrik ve Enerji programı altında “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi liseden sonra 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde ve laboratuvarlarında pratik eğitim görürler. Ayrıca her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur.

Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır.

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler üretebilirler.

Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı kadardır. Özel sektörde görev yapan elemanların ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazladır. Ücret çalışma süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

“Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

▪Elektrik Teknikeri,

▪Elektrik Mühendisi,

▪Enerji Sistemleri Mühendisi.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪İş organizasyonu yapar,

▪Çevre koruma önlemleri alır,

▪İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Alternatif Enerji Kaynaklarının tüm çeşitlerinin tanımlanması;

▪Güneş Enerjisi: Güneş ışığından elde edilen enerjidir.

▪Rüzgar Enerjisi: Rüzgar gücünden (esintisinden) elde edilen enerjidir.

▪Jeotermal Enerji: Yeryüzüne çıkan sıcak sulardan elde edilen enerjidir.

▪Dalga Enerjileri: Okyanus, denizler gibi büyük su kütlelerinden meydana gelen dalgalardan elde edilen enerjidir.

▪Gel-Git ve Akıntı Enerjileri: Gel-Git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerden elde edilen elektrik enerjisidir.

▪Hidrojen Enerjileri: Su ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarındaki hidrojenin ayrıştırılmasıyla elde edilen enerjidir.

KAYNAKÇA

▪Meslek elemanları,

▪Öğretim Görevlisi Turgay CANBOLAT; Erzincan Üniv. Erzincan M.Y.O.

▪Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

▪E.İ.E.İ Erzincan Şubesi,

▪MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪İlgili eğitim kurumları,

▪Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul bayan escort istanbul escorts istanbul escortlar antalya escort ankara escort aksaray escort adana escort behceşeir eskort capa eskort beylikduzu escort esenyurt escort avcılar escort esenyurt escortlar kapalı escort avcılar escort avcılar escort şirinevler escort antalya escort