Aile Ve Tüketici / Ev Ekonomisti

Aile Ve Tüketici / Ev Ekonomisti
Aile Ve Tüketici / Ev Ekonomisti
TANIM

Özellikle kırsal yörelerde ailelerin ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla mevcut kaynaklarını (para-zaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda bireyleri eğiten kişidir.

GÖREVLER

▪Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar,

▪Köy kadınlarının ihtiyaçlarını ve ilgilerini çeken konuları saptayarak, bu doğrultuda çalışma programları hazırlar,

▪Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar,

▪Bireysel çalışma kapsamında ev ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup yazma gibi yöntemleri uygular,

▪Grup çalışmaları kapsamında, konferans düzenleme, film, slayt, video gösterileri gibi yöntemleri uygulayarak köy kadınlarına ev idaresi, beslenme, gıda koruması, çocuk bakımı, aile sağlığı, giyim gibi konularda tavsiyelerde bulunarak, sahip oldukları kaynak ve imkanları daha iyi değerlendirmeleri yönünde eğitici bilgiler verir,

▪Toplum kalkınmasına, halk sağlığına, tüketicinin korunmasına yönelik araştırmalar yapar,

▪Boş zamanları değerlendirmek ve yan geliri arttırmak için köyde bulunan hammaddeye dayalı el sanatları bilgisi verir.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪Görsel araçlar (TV, video, tepegöz, sinema filmi, slayt),

▪Afiş, broşür, pazen tahtası, kara tahta, tablo, maket, fotoğraf gibi eğitim araçları,

▪El becerilerine yönelik örnek ürünler,

▪Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ev ekonomisti olmak isteyenlerin;

▪Genel yeteneğe sahip,

▪Başkalarını etkileme gücüne,

▪Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücüne,

▪Başkalarına yardım etme isteğine,

▪Coşkulu, dinamik ve yaratıcı kişilik özelliğine sahip olmaları beklenir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ev ekonomistleri zaman zaman kırsal bölgelerde köy evlerinde görev yaparlar. Bu bakımdan devamlı seyahat etmeleri gerekir. Çalışmalarında birinci derecede insanlarla etkileşim halinde olan ev ekonomistleri konuşarak ve bir şeyler yapıp göstererek özellikle kadınları işlerinde daha iyi yöntemler denemeye ikna etmeye çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksekokullarında verilmekte iken, bu programın adının “Aile ve Tüketici Bilimleri” olarak değişmesi nedeniyle “Ev Ekonomisi” Adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. bu nedenle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Ev Ekonomisi ” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ev Ekonomisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.

▪Ev ekonomisi programının amacı: Ailenin tüm kaynaklarını rasyonel ve ekonomik olarak kullanabilecek, çağdaş yaşamda ailenin fonksiyonlarını yüklenen kurumlarda çalışabilecek, teknik bilgi ve becerilere sahip elemanları yetiştirmektir.

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ev Ekonomisi” lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu kırsal kesimde yaşayan köylü ve çiftçi aileleri oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun dörtte üçünü köylü ve çiftçi kadınlarının oluşturduğu göz önüne alındığında, kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden gelişmesinin ülke kalkınmasına ne denli etkisi olacağı açıktır.

Bu nedenle, köylü ve çiftçi ailesinin yaşayışını düzenleme ve hayat seviyesini yükseltmeye yardım etmek, kırsal kesimde yaşayan kadına bilgi ve teknik öğretmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için okul-dışı eğitim ve öğretim yöntemleriyle yardım etmek ağırlıklı olarak ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine düşmektedir.

Bu nedenle günümüzde ve gelecekte ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪Üniversite eğitimi olduğu için, eğitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

▪İsteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca fakültelerin normal süresi boyunca her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanabilir. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyacını giderebilirler.

▪Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan isteyen ve durumu uyan öğrenciler yararlanabilir.

EĞİTİM SONRASI

▪Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılır,

▪Ayrıca, görevin yürütülmesi için köylere gidildiğinde günlük harcırah ödenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Üniversitelerde yüksek lisans, doktora çalışmasını tamamlayarak yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak akademik kariyerlerini arttırabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Ev ekonomisti olarak kamu kuruluşlarında görev alan kişi idari kadroda yönetici olabilir,

BENZER MESLEKLER

▪Sosyal çalışmacı.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪İş organizasyonu yapar,

▪Çevre koruma önlemleri alır,

▪İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪Beslenme Eğitimi Seminer Notları T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir İl Md. 1988/İZMİR

▪Ankara Ünv. Katalogu-1983 -1984 (Ankara-1984)

▪Meslek elemanları,

▪ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000,

▪Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪İlgili eğitim kurumları,

▪Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/

▪Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir